water research network

 

Fjord

Statlige aktører
Pil Senter for Utviklingsstudier/UiB
Pil Norwegian Environmental Assistance (NORAD)
Pil NVE
Pil Direktoratet for naturforvaltning
Pil Norges geologiske undersøkelse
Pil Centre for Soil and Environmental Research, UMB

 

Private aktører / Organisasjoner
Pil COWI AS
Pil Norplan AS
Pil Plastec AS
Pil Foreningen for internasjonale vann- og skogstudier (FIVAS)
Pil SINTEF
Pil Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)
Pil Statkraft Grøner AS
Pil Norsk Vannforening

 

 

hjem | utdanning | personer | events | lenker | kontakt

oppdatert:11.10.2006