water research network

 

Velkommen til Water Research Network

Water Research Network er et tverrfaglig nettverk som søker å knytte forskere med interesse for ferskvannsproblematikk utenfor Norge sammen. Nettverket er etablert med støtte fra Forskningsrådet.

Titicaca

Nettverket gir en oversikt over utdanningsinstitusjoner i verden som tilbyr ferskvannsrelatert utdanning, norske forskere som jobber med ferskvannsproblematikk internasjonalt, informasjon om vannrelaterte arrangementer og norske vannlenker. Water Research Network er avhengig av at aktører med interesse for internasjonal vannproblematikk er delaktig i den videre utviklingen av disse sidene, og vi ber derfor om at forslag til nyheter og oppdateringer blir sendt til nettverksadministratoren.

For å komme til de internasjonale nettsidene til Water Research Network, klikk her.

 

hjem | utdanning | personer | events | lenker | kontakt

oppdatert:11.10.2006